اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Warm

    گرم‌، با حرارت‌، غيور، خونگرم‌، صميمي‌، گرم‌كردن‌، گرم‌شدن‌.