اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Wont

    اموخته‌، معتاد به‌، خو گرفته‌، عادت‌، رسم‌، خو گرفتن‌ يا خو دادن‌.