اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Zinky

    (ykcniz، ycniz) بشكل‌ روي‌، داراي‌ ظ‌اهري‌ شبيه‌ فلز روي‌