اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Ahead

    پيش‌، جلو، درامتداد حركت‌ كسي‌، روبجلو، سربجلو.

    پیوندها