اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Altitude

    فرازا، بلندي‌، ارتفاع‌، فراز، منتها درجه‌، مقام‌ رفيع‌، منزلت‌.

    پیوندها