اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Angle

    گوشه‌، زاويه‌، كنج‌، قلاب‌ ماهي‌ گيري‌، باقلاب‌ ماهي‌ گرفتن‌،(مج.) دام‌ گستردن‌، دسيسه‌ كردن‌، تيزي‌ يا گوشه‌ هر چيزي‌

    پیوندها