اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Coincidence

    تصادف‌، توافق‌، اقتران‌، انط‌باق‌، همرويداد.

    پیوندها