اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Dispersoid

    (metsys esrepsid=) پخش‌ كامل‌ ذرات‌ جسمي‌ درجسم‌ ديگر.

    پیوندها