اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Dot

    نقط‌ه‌، خال‌، لكه‌، نقط‌ه‌ دار كردن‌.

    پیوندها