اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Ensured

    مطمئن ساختن ، متقاعد کردن ، حتمي کردن ، مراقبت کردن در ، تضمين کردن