اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Filter

    صافي‌، پالونه‌، اب‌ صاف‌ كردن‌، تصفيه‌ كردن‌، پالودن‌، صاف‌ كردن‌، چيزيكه‌ بعضي‌پرتوها از ان‌ ميگذرند ولي‌ حائل‌ پرتوهاي‌ ديگر است‌.

    پیوندها