اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Guard

    نگهبان‌، پاسدار، پاسبان‌، مستحفظ‌، گارد، احتياط‌، نرده‌روي‌ عرشه‌كشتي‌، نرده‌ حفاظ‌تي‌، پناه‌، حائل‌، حالت‌اماده‌ باش‌ در شمشير بازي‌ ومشت‌ زني‌ وامثال‌ ان‌، نگاه‌داشتن‌، محافظ‌ت‌ كردن‌، نگهباني‌ كردن‌، پاييدن‌.