اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Interface

    فاصل ،ميانجى ،وصل کردن از طريق رابط،سطح مشترک ،وجه مشترک کامپيوتر : واسط معمارى : سطح مشترک شيمى : ميانجى علوم نظامى : دفتر مشترک قسمتها