اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Lack

    نبودن‌، نداشتن‌، احتياج‌، فقدان‌، كسري‌، فاقد بودن‌، ناقص‌ بودن‌، كم‌ داشتن‌.

    پیوندها