اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Shear

    چيدن‌ مو، چيدن‌ پشم‌ گوسفند وغيره‌، بريدن‌، شكاف‌ دادن‌، قيچي‌ كردن‌، اسباب‌ برش‌ قيچي‌، ماشين‌ برش‌.

    پیوندها