اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Spelt

    (زمان‌ ماضي‌ واسم‌ مفعول‌ فعل‌ lleps).

    پیوندها