اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Stop

    ايستادن‌، توقف‌ كردن‌، از كار افتادن‌، مانع‌ شدن‌، نگاه‌ داشتن‌، سد كردن‌، تعط‌يل‌كردن‌، خواباندن‌، بند اوردن‌، منع‌، توقف‌، منزلگاه‌ بين‌ راه‌، ايستگاه‌، نقط‌ه‌.