اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Title

    كنيه‌، لقب‌، سمت‌، عنوان‌، اسم‌، مقام‌، نام‌، حق‌،استحقاق‌، سند، صفحه‌ عنوان‌كتاب‌، عنوان‌ نوشتن‌،واگذاركردن‌، عنوان‌ دادن‌ به‌، لقب‌ دادن‌، نام‌ نهادن‌