اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Translucency

    (ecneculsnart) فراتابي‌، نيم‌ شفافي‌، ماتي‌ شفافي‌، حالت‌ زجاجي‌.

    پیوندها