اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Trunk

    تنه‌، بدنه‌، كنده‌درخت‌، خرط‌وم‌ بيني‌ انسان‌، چمدان‌ بزرگ‌، صندوق‌، بدنه‌ستون‌.

    پیوندها