Urn

كوزه‌، گلدان‌، گلدان‌ يا ظ‌رف‌ محتوي‌ خاكستر مرده‌.