اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Value

    ارزش‌، بها، قيمت‌، ارج‌، قدر، مقدار، قيمت‌ كردن‌، قدرداني‌ كردن‌، گرامي‌ داشتن‌.